NYHENDE

Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.
Musea i Sogn og Fjordane sender no ein ny søknad om vernebygg for Holvikejekta.
Alle dei 43 bygningane i friluftsmuseet er no lagt ut på digitaltmuseum.no.
Sjå prospektet til Kulturdepartementet om støtte til vernebygg for Holvikejekta.

Jul i Nordfjord er eit julehefte med kulturhistorisk og litterært stoff frå og om Nordfjord. Heftet blir gitt ut av Nordfjord Folkemuseum.