NYHENDE

 

Velkomen til haustferie på Nordfjord Folkemuseum!

Vi inviterar til aktivitetar tysdag 12.oktober til fredag 15.oktober.

Program for veka:
- Eventyrstund i Moritsstova kl. 12:00
- Omvisning i friluftsmuseet kl .13:00
- "Kampen om den gyldne potet" kl. 14:30

Friluftsmuseet er ope heile dagen, med ulike aktivitetar rundt omkring på området som ein kan gjere gjennom dagen, som passar for både store og små .

 

Velkomen til føredrag om ølbrygging ved haustens fyrste museumssøndag, 3. oktober!

Vi har gleda av å ta imot ølhistorikar Lars Marius Garshol som skal fortelje om den unike bryggetradisjonen i Nordfjord.

 

Nordfjord har i likheit med resten av Noreg hatt ein veldig sterk tradisjon for brygging på gardane som går langt attende.
Det spesielle med Nordfjord er at både bryggetradisjonane og ølgjæren som har blitt brukt, har overlevd heilt fram til i dag.

Holvikejekta blir trekt fram som eit av seks prioriterte prosjekt som løftar kystkulturen.
Gloppen Sogelag opprettar innsamlingsaksjon for å få på plass verne- og formidlingsbygg til Holvikejekta.
Museet er skuffa og forbausa over handsaminga i Gloppen kommune.