NYHENDE

28. april skipar vi saman med Nordfjordbåtlaget til båtdag på museet og i Sandane sentrum.
No kan du lese dei maritime fagmiljøa og fagpersonane i Noreg sine grunngjevingar for å få på plass vernebygg for Holvikejekta.
Sjå prospektet til Kulturdepartementet om støtte til vernebygg for Holvikejekta.
No er programmet for 2019 klart!
No kan du blade i eldre årgangar av Jul i Nordfjord på nett.