Innsamlingsaksjon for Holvikejekta

Holvikejekta vart bygd i 1881.

Nordfjord Folkemuseum er særs takksame for det lokale engasjementet frå innbyggjarane i Gloppen, og vidareformidlar dette initiativet frå Sogelaget. 

Gloppen Sogelag startar innsamlingsaksjon til det planlagde verne– og formidlingsbygget for Holvikejekta. Dei oppmodar privatpersonar, lag og organisasjonar og næringslivet til å støtte aksjonen med store eller små beløp, og med det bidra til at dette eineståande fartøyet kan reddast.

Støtte kan betalast til:
Gloppen Sogelag—Holvikejekta kontonr: 3705.07.36718
Vipps: 649 264    

Du kan lese meir om det planlagde bygget her.