Heim

English versjon

Om museet | Opningstider | Billettprisar | Tilsette | Kontakt oss 

Nordfjord Folkemuseum ligg Jølet, nær Sandane sentrum. Museet tilbyr aktivitetar for born, omvisingar for grupper og skuleprogram.
I friluftsmuseet er det 45 antikvariske bygningar. Her finn du også eit vasskraftanlegg og natursti. I administrasjonsbygget finn du utstillingar, museumsbutikk og kafe. Velkomen hit! 

Sommarsesong

Museumsonsdagar

For skuleklasser:

Juni, juli og august er sommarsesong på museet og vi har ope søndag til fredag kl.11-17. 

Kvar onsdag i sommarsesongen har vi aktivitetar kring eit bestemt tema. 

Skuleelevar er hjarteleg velkomne på besøk i utstillingane eller på våre skuletilbod. 

Gjennom heile sommaren byr vi på ope friluftsmuseum, omvisingar i husa og aktivitetsdagar for born, i tilleg til vårt faste tilbod. Les meir her

I juli ser vi nærare på kva rolle vasskrafta hadde i kvardagslivet her i Nordfjord. Her får du prøvd ulike aktivitetar kring kvern, stampe og elektrisitet.  Program for dei ulike onsdagane finn du her

 
Les meir om våre skuletilbod

 Bildeglimt frå museet:

 Friluftsmuseet Holvikejekta Skulestova Kiste  

Musea i Sogn og Fjordane er eit konsolidert museum med De Heibergske samlinger – Sogn Folkemuseum, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, Nordfjord Folkemuseum, Sogn og Fjordane Kunstmuseum og Sunnfjord Museum. Copyright © Nordfjord Folkemuseum